Annonser med oss

Vi i Gjeddejeger gjør en stor del av vårt arbeid takket være våre fantastiske annonsører og sponsorer.

Vi jobber kontinuerlig med å på best mulig måte benytte digitale flater og sosial markedsføring til å treffe våre målgrupper. Pr i dag har vi løsninger for annonser her på våre nettsider og flere flater er under utvikling. Her på siden vil du se en oversikt over hvordan dere kan annonsere på våre løsninger.

Annonsemoduler på vår nettside

Ved å annonsere på vår nettside får du en rekke fordeler.

VÅRE ANNONSEMODULER

Under på siden vises de ulike annonsemodulene i orange vi pr. dags dato tilbyr på våre nettsider. Samtlige moduler tilbys i tråd med ovennevnte muligheter. Direkte under ser du våre priser og innholdet i hver annonsemodul.

Prisene inneholder design av en statisk annonse forbeholdt at bilder, tekst og logo oversendes vår annonseavdeling. Ønskes det noe helt spesielt utover den prisen inneholder faktureres annonsøren pr.time.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Skyline
2900,-
Innhold
SEO?
Design?
Hotspots?
Interaktivitet?
kontakt oss
Netboard
4900,-
Innhold
SEO?
Design?
Hotspots?
Interaktivitet?
kontakt oss
Skyscraper
2500,-
Innhold
SEO?
Design?
Hotspots?
Interaktivitet?
kontakt oss
Smartboard
1500,-
Innhold
SEO?
Design?
Hotspots?
Interaktivitet?
kontakt oss
Footer
5500,-
Innhold
SEO?
Design?
Hotspots?
Interaktivitet?
kontakt oss
Header ( Kommer )
XXXX,-
Innhold
SEO?
Design?
Hotspots?
Interaktivitet?
kontakt oss
Betesbygger ( Kommer )
GRATIS for 2022
Innhold
SEO?
Design?
Interaktivitet?
Webshop oppføring?
kontakt oss

VISNING

Prisene gjelder for kontinuerlig/rullerende annonsevisning ut 2022 pr. modul. Prisene vil endres for 2023 og dette vil fremkomme på denne siden i god tid i forveien. Det vil fortløpende komme løsninger for CPM annonsering her på våre nettsider. For mer informasjon ta kontakt med oss på annonse@gjeddejeger.no.

I tillegg kommer modulen for oppføring på våre sider om betesbyggere. Der får du eksponering med introduksjon og bilder, samt lenke til egen side på gjeddejeger.no og linker til dine sosiale medier. For 2022 vil dette være kostnadsfritt. Prisen gjelder for 12mnd av gangen. Beløpet forskuddsfaktureres pr.år. Sies ikke avtalen opp senest 30 dager før annonseringsåret er omme vil ny faktura automatisk sendes ut for nye 12 mnd.

ANNONSE